Program 


1.Podstawa programowa dla dzieci uczączych się za granicą

 Ministerstwo Edukacji Narodowej : http://www.polskamacierz.org/wp-content/uploads/2012/11/Podstawa_programowa_INTERNET.pdfKliknij